Rekrutacja

There are no translations available.

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych projektów rekrutacyjnych począwszy od opisu stanowiska, do przedstawienia odpowiedniego kandydata. Każdy z procesów jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Proces rekrutacyjny jest zawsze skrojony na miarę Klienta. Początkowo nasz zespół poznaje potrzeby i założenia pracodawcy. Następnie dokładnie opisujemy stanowisko, na które ma się rozpocząć rekrutacja czerpiąc wiedzę od pracodawcy, pracowników, osób współpracujących z przyszłym zatrudnionym. Sporządzony opis stanowiska, zaakceptowany przez pracodawcę wyznacza nam cel, do którego dążymy. Rozpoczynamy poszukiwanie odpowiednich Kandydatów metodami ustalonymi z Klientem: ogłoszenia w prasie, Internecie, bezpośrednie dotarcie do odpowiednich Kandydatów, headhunting, korzystanie z naszej bazy sprawdzonych Kandydatów. Za każdym razem podczas trwania procesu rekrutacyjnego pozostajemy w kontakcie z Klientem, aby na bieżąco przekazywać postępy rekrutacji. Wyręczamy Klienta we wszystkich lub w wybranych etapach poszukiwania i wyboru odpowiednich Kandydatów: przeprowadzamy selekcję wstępną, rozmowy telefoniczne, weryfikację zebranych dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne na poszczególnych etapach, weryfikujemy przy pomocy wybranych testów kompetencyjnych, psychologicznych, językowych, pożądane kompetencje sprawdzamy przy pomocy dopasowanych zadań, assesment center. Zwieńczeniem naszych działań jest analiza i wybranie najlepszych Kandydatów, których wraz z odpowiednimi raportami i kompletem dokumentów przedstawiamy Klientowi. Uczestniczymy także w spotkaniach z Kandydatami u Klienta. Po pozytywnym zaopiniowaniu Kandydatów i wyborze jednego z nich do zatrudnienia monitorujemy jego postępy i rozwój, aby być pewnym że sprawdzi się na wybranym stanowisku.