Szkolenia

There are no translations available.

Szkolenia są niezwykle istotnym elementem wynagrodzenia pracowników. Niewiele pracodawców zdaje sobie sprawę jak wiele korzyści może wynikać ze skutecznie przeprowadzonego szkolenia. Skuteczne szkolenie może m.in.: zmniejszyć koszty uczenia się (błędów); poprawić efekty osiągane przez pracownika, zespół i firmę, czyli rezultaty, jakość, tempo i całościową produktywność; zwiększyć elastyczność operacyjną poprzez rozszerzenie zakresu umiejętności pracowników; przyciągnąć wysokiej jakości pracowników dzięki zaoferowaniu im możliwości kształcenia się i rozwoju, zwiększyć ich zakres kompetencji i umiejętności, dając im zadowolenie z pracy, lepsze wynagrodzenie i możliwość rozwoju w ramach organizacji; zwiększyć zaangażowanie pracowników, zachęcając ich do utożsamiania się z misją i celami organizacji; pomóc w zarządzaniu zmianą, pozwalając zrozumieć przyczynę tej zmiany i zapewniając pracownikom wiedzę i umiejętności, jakich potrzebują, aby przystosować się do nowych sytuacji; pomóc w stworzeniu w firmie pozytywnej atmosfery, np.: zorientowanej na osiąganie lepszych efektów; poprawić poziom usług dla klientów.

Na życzenie Klienta nasz zespół przeprowadza audyt potrzeb szkoleniowych przy pomocy wybranych narzędzi: ankiet, testów pracowniczych, wywiadów z pracownikami i ich przełożonymi. Na podstawie analizy zebranych informacji i własnych obserwacji sporządzamy raport, w którym przedstawiamy propozycje szkoleń mogących pomóc w rozwoju firmy. Gwarantuje to, że szkolenia dopasowane są do potrzeb Klienta.